Jako modelka

Kdy(ž) je třeba prevence

Mezioborová konference k problematice prevence

 

IV. Mezioborová konference proběhla v 12. října 2015 v Domažlicích

Čtvrtý ročník konference je určen všeobecným sestrám, porodním asistentkám, asistentům ochrany veřejného zdraví, nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, zdravotním laborantům a farmaceutickým asistentům, pedagogickým pracovníkům, metodikům prevence, výchovným poradcům, studentům souvisejících oborů a široké veřejnosti.

Místo konání: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb
Domov pro seniory, Prokopa Velikého 689, Domažlice

Termín: 12. října 2015

Konference je ohodnocena dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb.,akreditovánaČeskou asociací sester a Českou konfederací porodních asistentek.

Registrační poplatek: (termín uzavření přihlášek je 10. 10. 2015)

- 400,- Kč; pedagogové, studenti a rodiče na RD zdarma!

- platby je možné hradit převodem na účet č. 238523450/0300 nebo na místě v hotovosti, VS DDMMRRRR narození.

- zahrnuje účastnický poplatek, stravování, účastnické materiály.

PROGRAM

8:30 Přísálí
Presence účastníků

9:00 Hlavní sál
Slavnostní zahájení konference
starostou Města Domažlice Ing. Miroslavem Machem

9:05 – 11:00 Hlavní sál

BLOK 1
Čiková, V.: Koordinace prevence v Plzeňském kraji
Kolínková, M.: Systém péče o děti s ohroženým vývojem
Eisenvort,L., Jansa. J.: Diakonie Západ na poli primární prevence

11:00 – 11:10 Přestávka

11:10 – 12:50 Hlavní sál

BLOK 2
Musilová , S.: Oběť trestného činu – pomoc na úrovni primární, sekundární a terciální prevence.
Vácha, P.: Důvod práce s třídním kolektivem
Na druhý pohled: Tělo může být nositelem problému, ale nemusí odrážet jeho intenzitu.

12:50 – 13:45 OBĚD

13:45 – 16:15 Hlavní sál

BLOK 3
Kovalčík, M.: Pojďte s námi do školky!
Plzáková, L.: CEPÍK – Zdravý život předškolních dětí
Kindl, M,: Oxid dusnatý v lidském těle

16:15 – 16:30 Přestávka

16:30 – 18:00 Hlavní sál

BLOK 4
Marinov, Z.: Budování antiobezitogenního prostředí - Úskalí racionálního jídelníčku a zdravého životního stylu
Pegner, M., Anderlová, M.: Genetika v personalizaci výživy u preventivních a intervenčních programů

18:00 Hlavní sál

ZÁVĚR KONFERENCE
Prostor pro dotazy

POSTERY:

Moravcová, N.: Bigorexie
Vroblová Váchalová, S.: Víš, co sn(m)íš?

Součástí konference je putovní výstava sdružení Na druhý pohled: Porouchané poruchou příjmu potravy v rekonstrukčním procesu. Zn. Nerozbitné!, kterou můžete shlédnou ve fayer Domažlické nemocnice od 11. 10. do 31. 10. 2015.
Vernisáž: 11. 10. ve 14 hodin.

Projekt je uskutečněn za finanční podpory Města Domažlice

 

Soubory ke stažení

© 2012 jakomodelka.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (internetové stránky a eshopy kvalitně a rychle), hostováno a provozováno na moderním redakčním systému MODElina, k internetu připojeno prostřednictvím sítě TaNET. Veškerý obsah je majetkem provozovatele. Kopírování obsahu je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.