Jako modelka

KLD 5P

KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY

KLD 5P byl reakcí na  vzrůstající poptávku školních zařízení po prevenci nezdravých stravovacích návyků dětí předškolního a mladšího školního věku. Díky tříměsíční spolupráci s PPP Plzeň jsme v roce 2011 v tomto časovém úseku realizovali zdarma program pro II. stupeň ZŠ ve více než 40 školách, účastnilo se ho přes 900 žáků. Všechny instituce projevily zájem o programy právě pro malé děti.

V rámci projektu KLD 5P se intenzivního pětiměsíčního vzdělávání (40 hodin) ve spolupráci s lékaři a odborníky na danou problematiku účastnilo 10 studentek VOŠ a OA Domažlice, které si prohloubily znalosti a vědomosti o stravovacích a životních návycích současné populace. Díky získaným informacícm a praktickým zkušenostem budou ve spolupráci se STOP PPP, o.s. od září 2012 realizovat programy primární prevence nezdravých stravovacích návyků často vedoucích ke vzniku poruch příjmu potravy a aktivit s ní spojených přímo na prvních a druhých stupních ZŠ a v MŠ v Plzeňském kraji.

Jedním z výstupů  byl projektový den uskutečněný namísto původně plánovaného  květnového termínu v srpnu 2012 v MKS Domažlice v rámci akce Města Domažlice – Loučení s prázdninami. V jeho rámci jsme pomocí informačních panelů s fotografiemi dokumentujícími průběh vzdělávání a ze setkání a návštěv specializovaných pracovišť seznámili širokou veřejnost s projektem. Zároveň jsme tak informovali  o problematice poruch příjmu potravy a jejich nebezpečí.

© 2012 jakomodelka.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (internetové stránky a eshopy kvalitně a rychle), hostováno a provozováno na moderním redakčním systému MODElina, k internetu připojeno prostřednictvím sítě TaNET. Veškerý obsah je majetkem provozovatele. Kopírování obsahu je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.