Jako modelka

Konference 2012

KDY(Ž) JE TŘEBA PREVENCE II.

8. ŘÍJNA 2012 (pondělí)

9:00 Hlavní sál

 • Slavnostní zahájení konference 

9:30 – 11:30 Hlavní sál

 • BLOK 1/ moderuje MUDr. Marcela Rozehnalová
 • Rozehnalová, M.: Zralá osobnost a dobrá rodina jako cíl prevence
 • Schwarc, Š .: RUN INTO THE WILD a lidská přirozenost

11:30 – 11:45 přestávka

11:45 – 13:30 Hlavní sál

 • BLOK 2/ moderuje Bc. Lucie Červená
 • Vácha, P.: Komplexní program prevence
 • Vojáčková, E.: Preventivní program od A do Z
 • WORKSHOP salónek
 • Stupka , J.: Mezi nimi - film o HIV/AIDS

13:30 – 14:30 Polední přestávka - oběd

14:30 – 16:00 Hlavní sál

 • BLOK 3 / moderuje MUDr. Daniela Fránová
 • Fránová, D.: Lékařská prevence z pohledu aktuálně platné legislativy
 • Svoboda, M.: Využití sociálně psychologických technik v primární prevenci
 • Kavalír, A.: Prančlová, V.: Vzdělávací semináře/workshopy finanční gramotnosti a kariérního poradenství pro žáky ZŠ a studenty SŠ, SOU OU

16:00 - 16:15 přestávka

16:15 - 17:30 Hlavní sál

 • BLOK 4 / moderuje Bc. Lucie Červená
 • Weber, Z.: Projekt Plzeňský kraj - bezpečný kraj
 • Basáková, L.: Integrovaný projekt Záchranný kruh

WORKSHOP salónek

 • Hendrichová, J., Škarda, V.: Partnerské vztahy a sex


18:00 – 20.00 Raut + Lucky Luke

KDY(Ž) JE TŘEBA PREVENCE II.

9. října 2012 (úterý)

9:00 – 10:30 Hlavní sál

 • BLOK 1 / moderuje Mgr. Václav Horák
 • Luhanová L.,Knappová V.: Prevence obezity a výchova ke zdravým návykům.
 • Kydlíček, T.: Dysmorfobie - důvod k plastice?
 • Horák, V.: Prevence ne jen PPP na základní škole

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12.15 Hlavní sál

 • BLOK 2 / moderuje
 • Marinov, Z.: Dětská obezita - vrchol ledovce civilizačních onemocnění.
 • Kreuzbergová, J.: Pohádky a pověsti zdravé výživy u nás i ve světě
 • BLOK 2 / WORKSHOP Salónek
 • Suchopárová, L.: SAMI – film o poruchách příjmu potravy a práce s filmem při vyučování

12:15 – 13:30 Polední přestávka - oběd

13:30 – 15:00 Hlavní sál

 • BLOK 3 / moderuje Bc. Eliška Strádalová, Dis.
 • Křepelková, M.: Moje osobní cesta z bulimie
 • Strádalová, E: Zmapování faktorů PPP a potencionálního výskytu u žáků 2. stupně ZŠ
 • BLOK 3 / WORKSHOP Salónek
 • Červená, L.: Víš, co sn(m)íš?

15.00 – 15.15 přestávka

15:15 – 17:00 Hlavní sál

 • BLOK 4 / moderuje Mgr. Nina Moravcová
 • Naušová, V.: Holistický pohled na výživu ženy
 • Moravcová, N.: Bigorexie
 • Ebrle, M.: Zdravotní stav a pojištění

17:00 Hlavní sál

ZÁVĚR KONFERENCE

POSTERY:
Moravcová, N.: Bigorexie
Červená, L., Bc. Vroblová Váchalová, S.: VP 5P

Autogramiáda Magda Křepelková / kniha Příběh ženy

© 2012 jakomodelka.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (internetové stránky a eshopy kvalitně a rychle), hostováno a provozováno na moderním redakčním systému MODElina, k internetu připojeno prostřednictvím sítě TaNET. Veškerý obsah je majetkem provozovatele. Kopírování obsahu je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.