Jako modelka

Preventivní programy

VÍŠ, CO SN(M)ÍŠ?

Program pro věkovou KATEGORII 4 - 10 LET, tedy pro MŠ a první stupeň ZŠ je obsažen ve dvou vyučovacích hodinách (pro MŠ 60 minut). Je veden za přítomnosti učitele formou interaktivní hry, kdy se děti ve skupinkách učí  "nakoupit" zdravé potraviny, prostřít zdravý stůl, a určit vhodně trávený volný čas. Pracuje s dětskou fantazií, využívá kreativity dětí a nenásilně je ,,vede správnou cestou".

Součástí nabídky jsou tematické edukační omalovánky pro děti.

Cena: 1 500,00 Kč + cestovné dle platného tarifu

VP 5P

90 minutový program je určen 2. stupni ZŠ, studentům SŠ, pedagogům a metodikům prevence

Cíle programu:

  • seznámit s problematikou PPP
  • zodpovědět dotazy
  • poskytnout kontakty na odborná pracoviště v regionu a celé ČR
Cena: 1 800,00 Kč + cestovné dle platného tarifu

ŽIVOTEM BEZ PPP

Vzdělávací 360 minutový program primární prevence poruch příjmu potravy neboli VP 5P je určen školním metodikům prevence, výchovným poradcům, pedagogům a odborné veřejnosti. Cílem prezentace je seznámit účastníky s problematikou poruch příjmu potravy, začlenění primární prevence do ŠVP, vytvoření metodiky pro výuku. 

Cena: pro skupinu 9 000,00 Kč 

         pro jednotlivce  1 800,00 Kč

+ cestovné dle platného tarifu

  

PPP A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

90 minutový program je určen studentům SŠ, pedagogům, metodikům prevence

Cíle programu:

  • Přiblížit problematiku PPP  ve spojitosti se sebepoškozováním
  • Přiblížit problematiku sebepoškozování
  • Poskytnout kontakty na odborná pracoviště v regionu
  • Zodpovědět případné dotazy
Cena: 2 000,00 Kč + cestovné dle platného tarifu

KLD 5P

Kurz lektorských dovedností primární prevence poruch příjmu potravy. 

Cílem desetitýdenního projektu je proškolení lektorů primární prevence poruch příjmu potravy lektorkou ve spolupráci s lékaři a odborníky na danou problematiku. V návaznosti na projekt KLD 5P, který absolvovalo na dvacet studentů OA, SZŠ a VOŠ Domažlice, se díky proškoleným lektorům ve spolupráci s centrem STOP PPP podařilo informovat  širokou veřejnost o této problematice, a to pomocí meetingu s občany v rámci projektového dne. Ten byl součástí putovního projektu „ŽIVOTEM BEZ PPP“.

Cena: 4 800,00 Kč / osoba

Putovní projekt ŽIVOTEM BEZ PPP

Program realizují proškolení studenti SŠ a VŠ přímo ve školách (chodby, jídelny, …) v průběhu celého dopoledne. Kdokoli se se tímto způsobem může seznámit s problematikou poruch příjmu potravy,získat konkrétní informace a odpovědi na dotazy týkající se PPP. Zároveň jsou poskytnuty kontakty na specializovaná pracoviště v regionu. 

Cena:  8 000,00 Kč  + cestovné dle platného tarifu

© 2012 jakomodelka.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (internetové stránky a eshopy kvalitně a rychle), hostováno a provozováno na moderním redakčním systému MODElina, k internetu připojeno prostřednictvím sítě TaNET. Veškerý obsah je majetkem provozovatele. Kopírování obsahu je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.