Jako modelka

STOP PPP (osnoviny.cz)

Všichni, kterým jídlo nepřináší potěšení, ale je pro ně noční můrou a strašákem, mají novou šanci. Občanské sdružení Nové obzory zahájí 16. května v Domažlicích provoz místa prvního kontaktu pro problematiku poruch příjmu potravy s názvem STOP PPP.

Co je STOP PPP?
Je to místo prvního kontaktu, otevřené všem, kterých se týká některá z nemocí známých pod souhrnným označením poruchy příjmu potravy, tj. mentální anorexie, mentální bulimie, obezita, bigorexie, orthorexie, popř. s nimi související problémy. Vítáni ale budou i ti, kteří mají ve svém okolí někoho, kdo se s těmito problémy potýká.

STOP PPP jim nabídne kontakty na odborníky zabývající se problematikou poruch příjmu potravy, léčbou a terapií především v blízkém okolí Domažlic, respektive v Plzeňském kraji. V neposlední řadě STOP PPP poskytne tematickou literaturu a další vzdělávací materiály.

Proč v Domažlicích?
Důvodem, který vedl k otevření STOP PPP v Domažlicích, je reakce na osobní zkušenost, kdy sehnat kvalitní odbornou péči pro pacienta s PPP - konkrétně mentální anorexií a bulimií - a jeho rodinu je velmi komplikované, navíc obává-li se pacient či jeho blízcí stigmatizace návštěvy psychiatra.

Dále pak jsou to výsledky vyplývající z právě probíhajícího projektu primární prevence I VY JSTE V TOM. Z odpovědí téměř čtyř set respondentů vyplynulo, že se jich toto téma více než z jedné třetiny dotýká osobně, avšak nevědí, kde získat více informací, kam se obrátit pro první radu a pomoc.

Na program primární prevence byla poskytnuta finanční dotace z výnosů sbírky Dove pro podporu prevence poruch příjmu potravy (projektu společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. a Nadace VIA). Realizován je na ZŠ a SŠ Plzeňského kraje a má podobu interaktivního semináře.
Více na www.ivyjstevtom.ic.cz.

Simona Váchalová, výkonná ředitelka STOP PPP
 
(zdroj: www.osnoviny.cz ze dne 4.5.2008) 

© 2012 jakomodelka.cz, realizace projektu KETNET s.r.o. (internetové stránky a eshopy kvalitně a rychle), hostováno a provozováno na moderním redakčním systému MODElina, k internetu připojeno prostřednictvím sítě TaNET. Veškerý obsah je majetkem provozovatele. Kopírování obsahu je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.